VCP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:11,36365% (Người sở hữu 10.000.000 cổ phiếu được nhận thêm 1.136.365 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 11,36365%, cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là (1.234:100)x11,36365=140,2274 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A sẽ chỉ nhận được 140 cổ phiếu mới và 0,2274 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP – Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)