Vietinbank Securities (CTS) tăng vốn lên gần 1.488 tỷ đồng

Vietinbank Securities (CTS) tăng vốn lên gần 1.488 tỷ đồng

(ĐTCK) ĐHCĐ bất thường Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities -  mã chứng khoán CTS) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 1.487,5 tỷ đồng.

Cụ thể, Đại hội thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 của Công ty.

Trong đó, số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021: 25.234.202 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 21,96%); số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021: 4.286.137 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 3,73%); số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021: 4.286.137 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 3,73%).

Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông còn thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung 1 thành viên độc lập Hội đồng quản trị VietinBank Securities là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Bà Hằng đã có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ, Phó phòng Tín dụng ngắn hạn, Trưởng phòng Chế độ Tín dụng và Đầu tư, Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,274.69

0.49 (0.04%)

 
VNIndex 1,274.69 0.49 0.04%
HNX 303.02 0.0 0.0%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022