VIF: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (6,49%)

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VIF - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 6,49%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 649 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức trong giờ hành chính (08h00-11h30; 13h30-16h30) từ ngày 29/07/2022 tại: Phòng Kế toán tài chính - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, số 127 Lò Đúc – Phường Đống Mác – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022