Xem xét kỷ luật nguyên lãnh đạo Sở Y tế và Giám đốc CDC Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo dẫn đến Giám đốc CDC tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật trong mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.
Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc CDC Quảng Ngãi. (Nguồn: Báo Quảng Ngãi)

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc CDC Quảng Ngãi. (Nguồn: Báo Quảng Ngãi)

Ngày 4/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có thông cáo số 02/-TC/UBKTTU về Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi kết luận các sai phạm của một số cá nhân, tập thể.

Cụ thể, tại Kỳ họp vào ngày 29/6 và 1/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế; các ông Nguyễn Xuân Mến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; Lê Báy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Y tế có vi phạm khuyết điểm trong việc: Xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, việc chấp hành các quy định về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Y tế có vi phạm khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, các quy định về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, để Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở - Giám đốc CDC tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020, có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt và tham mưu Đảng ủy Sở Y tế xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy.

Cá nhân ông Nguyễn Xuân Mến, Hồ Minh Nên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên; xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Mến.

Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông Lê Báy, Phạm Minh Đức có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn xem xét kết luận kiểm tra về tổ chức và hoạt động kinh doanh dịch vụ của khách sạn Cẩm Thành từ ngày thành lập Hội đồng quản lý (từ năm 2015) đến hết năm 2021; xem xét, kết luận kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản năm 2021 đối với Báo Quảng Ngãi; xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng năm 2021 đối với Ban Thường vụ huyện ủy Trà Bồng, Tư Nghĩa;….

Tin bài liên quan