10 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM chỉ đạt 56,4%

0:00 / 0:00
0:00

Tính đến hết ngày 19/10/2020, TP.HCM đã giải ngân được 23.778,759 tỷ đồng, đạt 56,4% tổng kế hoạch vốn đầu tư công Thành phố đã giao.

10 tháng đầu năm 2020, TP.HCM chỉ mới đạt 56,4% tổng kế hoạch vốn đầu tư công Thành phố đã giao (ảnh: Trọng Tín)

10 tháng đầu năm 2020, TP.HCM chỉ mới đạt 56,4% tổng kế hoạch vốn đầu tư công Thành phố đã giao (ảnh: Trọng Tín)

Số liệu này được đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2020 của UBND TP.HCM.

Cụ thể, Năm 2020, UBND TP.HCM giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của Thành phố với tổng số vốn 42.139,316 tỷ đồng.

Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân của TP.HCM tính đến hết ngày 19/10 được Kho bạc Nhà nước xác nhận là 23.778,759 tỷ đồng, đạt 56,4% tổng kế hoạch vốn Thành phố đã giao.

Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành nhưng chưa thực hiện xong thủ tục giải ngân tại Kho bạc Nhà nước Thành phố (≈2.645,058 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 62,7% kế hoạch vốn đã giao (42.139,316 tỷ đồng).

Tin bài liên quan