5 tháng, đầu tư ra nước ngoài 338 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
Với 338 triệu USD được đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm nay, lũy kế đến nay, các doanh nghiệp Việt đã đầu tư ra nước ngoài gần 21,56 tỷ USD.
Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tiếp tục bỏ vốn đầu tư ra nước ngoài để mở rộng thị trường

Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tiếp tục bỏ vốn đầu tư ra nước ngoài để mở rộng thị trường

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 338,34 triệu USD, bằng 61,9% với cùng kỳ.

Trong đó, có 343 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 293,4 triệu USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 44,9 triệu USD, bằng 11,1% so với cùng kỳ. Như vậy là trong khi vốn đăng ký mới tăng, thì vốn điều chỉnh lại giảm mạnh.

Giải thích về điều này, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, vốn đầu tư cấp mới tăng gấp đôi so với cùng kỳ là do 5 tháng đầu năm 2022 có 5 dự án lớn mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đó là các dự án của Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng Vines đầu tư sang Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, với tổng vốn đầu tư mỗi dự án trên 34,68 triệu USD

Còn vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh do trong 5 tháng năm 2022 do trong 5 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn, như dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 1 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, riêng các doanh nghiệp có vốn nhà nước có 2 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 10,75 triệu USD, chiếm tỷ lệ nhỏ (3,17%) tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng.

Trong 5 tháng qua, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 8 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư trên 204,39 triệu USD, chiếm gần 60,4% tổng vốn đầu tư.

Ngành hoạt động tài chính - ngân hàng, bảo hiểm đứng thứ hai, với 4 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư gần 35,34 triệu USD, chiếm 10,4%; tiếp theo là các ngành khai khoáng; thông tin và truyền thông; bán buôn, bán lẻ…

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, có 19 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022. Dẫn đầu là Lào với 01 dự án đầu tư mới và 03 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 64,51 triệu USD, chiếm 19,1% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 38,9 triệu USD, chiếm gần 11,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan…

Như vậy, lũy kế đến ngày 20/05/2022, Việt Nam đã có 1.555 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 21,56 tỷ USD.

Trong đó, có 139 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,6 tỷ USD, chiếm 53,8% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,8%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,6%); Venezuela (8,5%)…

Liên quan đến vấn đề đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trước tình hình căng thẳng ở Ukraine, Cục đã có văn bản đề nghị các nhà đầu tư báo cáo một số nội dung về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh ở nước sở tại; số lượng lao động Việt Nam đang làm việc tại Nga và Ukraine cũng như những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải và đề xuất, kiến nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã từng khuyến nghị các doanh nghiệp thu hẹp quy mô hoặc giãn tiến độ, tạm ngừng hoạt động tại Ukraine. Hiện nay, đầu tư của Việt Nam tại Ukraine có số lượng dự án và mức vốn không cao.

Tin bài liên quan