6 tháng, HUT lãi gần 145 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ

6 tháng, HUT lãi gần 145 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tasco (HUT – HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2016 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II/2016 của HUT đạt 595 tỷ đồng, tăng 208,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh, gấp 5 lần cùng kỳ, đạt hơn 35 tỷ đồng; các khoản chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cũng tăng tương ứng, đạt tổng cộng hơn 76,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của HUT đạt 69,3 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với quý II/2015.

Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, HUT đạt tổng doanh thu 1.017 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với 6 tháng năm 2015 và hoàn thành 42,37% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 143,74 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ, hoàn thành 37,82% kế hoạch cả năm 2016.

Tin bài liên quan