7 tháng đầu năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả gần 1.400 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

7 tháng đầu năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả gần 1.400 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân người tham gia, mà còn thể hiện trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với cộng đồng và đối với xã hội.

Những năm gần đây, nhờ sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT ở nước ta tăng dần qua các năm.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2020 - 2021vẫn đạt hơn 18 triệu người, tăng 1,6% so với năm học 2019-2020. Trong đó, có hơn 14,5 triệu tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên và 3,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia theo nhóm khác (như hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...).

Đáng chú ý, từ đầu năm 2021 đến nay, người tham gia BHYT trong đó có hơn 18 triệu học sinh, sinh viên được thụ hưởng nhiều chính sách mới, theo đó quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT được đảm bảo ngày càng tốt hơn.

Nổi bật là chính sách thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú đối với khám, chữa bệnh BHYT được triển khai trên quy mô toàn quốc từ ngày 01/01/2021, giúp một số trường hợp tham gia BHYT điều trị trái tuyến vẫn được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến.

Cùng với quyền lợi BHYT được mở rộng, từ tháng 6/2021, thủ tục khám, chữa bệnh BHYT cũng đã có sự cải tiến, mang lại lợi ích cho người tham gia BHYT nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng khi có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, thay cho thẻ BHYT bằng giấy khi đi thủ tục khám, chữa bệnh, giúp người tham gia BHYT tiết kiệm thời gian khi đi khám, chữa bệnh, đặc biệt không lo mất, hay hỏng thẻ BHYT giấy.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021, quỹ BHYT đã thực hiện chi trả kịp thời chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho nhóm học sinh, sinh viên.

Trong năm 2020, số lượng học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh BHYT là 3.331.645 bệnh nhân với 6.863.366 lượt KCB, chi phí khám, chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả là 2.296,11 tỷ đồng (bao gồm khám, chữa bệnh ngoại trú là 2.833.011 bệnh nhân/6.275.835 lượt KCB với chi phí 935,32 tỷ đồng; điều trị nội trú là 498.634 bệnh nhân/587.531 lượt khám, chữa bệnh với chi phí 1.360,79 tỷ đồng).

Trong 7 tháng đầu năm 2021, số lượng học sinh, sinh viên đi khám, chữa bệnh BHYT là 2.089.713 bệnh nhân với 3.622.994 lượt khám, chữa bệnh, chi phí khám, chữa bệnh BHYT là 1.398,31 tỷ đồng (bao gồm khám, chữa bệnh ngoại trú là 1.793.594 bệnh nhân/3.281.459 lượt với chi phí 524,87 tỷ đồng; điều trị nội trú là 296.119 bệnh nhân/341.535 lượt với chi phí 873,44 tỷ đồng).

Năm học 2021-2022, trong bối cảnh với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu phấn đấu để tất cả học sinh, sinh viên tham gia BHYT và được thụ hưởng các quyền lợi và lợi ích chính đáng từ chính sách BHYT.

Tin bài liên quan