9 tháng, TRC lãi gần 121 tỷ đồng, hoàn thành 86,14% kế hoạch

9 tháng, TRC lãi gần 121 tỷ đồng, hoàn thành 86,14% kế hoạch

(ĐTCK) CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT lần thứ 5 năm 2014.

Theo đó, HĐQT TRC đã thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với tổng sản lượng khai thác đạt 10.480 tấn, thực hiện 71% kế hoạch năm; tiêu thụ sản phẩm đạt 13.000 tấn, đạt 60% kế hoạch; lợi nhuận đạt gần 121 tỷ đồng, hoàn thành 86,14% kế hoạch năm. Sau 9 tháng, tồn kho của TRC là gần 2.366 tấn.

TRC cũng cho biết, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án trồng cao su tại công ty con Tây Ninh Siêm Riệp (Campuchia), HĐQT TRC đã thống nhất dùng tài sản của Công ty mẹ TRC tại Việt Nam để thế chấp khoản vay vốn năm 2014 với hạn mức là gần 132 tỷ đồng, với lãi suất không vượt quá lãi suất đã tính toán trong dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Sau khi kết thúc giai đoạn đầu của dự án, Tây Ninh Siêm Riệp sẽ dùng toàn bộ giá trị tài sản của dự án tại Campuchia để thay thế cho tài sản thế chấp trên.

Bên cạnh đó, HĐQT TRC cũng thống nhất cơ bản về chủ trương xây dựng dây chuyền sản xuất mủ tờ RSS công suất 1.000 tấn/năm tại Nhà máy chế biến Bến Củi với kinh phí dự kiến là 8 tỷ đồng và sẽ được ghi nhận vốn đầu tư xây dựng cơ bản vào năm 2015.

Đồng thời cho phép xây dựng mở rộng công suất mương đánh đông mủ skim tại Nhà máy trung tâm, để từ năm 2015 có thể sản xuất mủ skim không đánh đông bằng axit mà chỉ đánh tự nhiên. Kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 1,4 tỷ đồng và sẽ được ghi nhận trong vốn bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản 2014.

Tin bài liên quan