9 tháng, Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) ước lợi nhuận đạt 5,7 tỷ đồng

9 tháng, Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) ước lợi nhuận đạt 5,7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC – sàn HNX) vừa thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước đạt trong quý III và lũy kế 9 tháng năm 2020.

Theo đó, quý III/2020, Vicem Bao bì Bỉm Sơn ước đạt 55,5 tỷ đồng doanh thu, bằng 83,3% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 81,4% kế hoạch quý; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,1 tỷ đồng, bằng 73,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 91,7% kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ước đạt 183,2 tỷ đồng doanh thu, bằng 89,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 64,3% mục tiêu cả năm (285,13 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế ước đạt 5,7 tỷ đồng, tăng 64,31% so với cùng kỳ năm ngoái và đã hoàn thành 82,3% kế hoạch năm (7 tỷ đồng).

HĐQT Công ty cũng nhất trí mục tiêu sản xuất kinh doanh quý IV/2020 với doanh thu dự kiến 76,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1,5 tỷ đồng. Qua đó, lũy kế cả năm, BPC ước doanh thu đạt 259,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,2 tỷ đồng.

Đồng thời, BPC xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu sản xuất – tiêu thụ 53 tỷ đồng, doanh thu dự kiến đạt 273,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 7,8 tỷ đồng.

Về việc xây dựng kế hoạch cụ thể, Công ty giao cho Ban điều hành xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thỏa thuận với VICEM trước khi trình HĐQT phê duyệt.

Bên cạnh đó, tại phiên họp này, HĐQT Công ty còn thông qua việc ông Trần Văn Chương thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/10/2020 để làm thủ tục nghỉ theo chế độ. Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Diễn, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 1/10/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng thống nhất bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương, Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 1/10/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trên thị trường, cổ phiếu BPC vẫn duy trì mức giá 12.000 đồng/CP trong những phiên gần đây khi không có thanh khoản.

Tin bài liên quan