ABT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 27/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.