ADP: Ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 (8%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Sơn Á Đông (Mã chứng khoán: ADP - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2024

Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Thời gian thực hiện : 18/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức kể từ ngày 18/07/2024 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông địa chỉ: 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh