APF: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (10:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: APF - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 568 cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông A sẽ được nhận 568*1/10 = 56,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 56 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi và có xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.