Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (phải) trao hoa chúc mừng bà Đinh Thị Hồng Minh vừa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (phải) trao hoa chúc mừng bà Đinh Thị Hồng Minh vừa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Đinh Thị Hồng Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
Với kết quả 52/53 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm, bà Đinh Thị Hồng Minh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chiều 4/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công tác cán bộ bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý giới thiệu bà Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với bà Đinh Thị Hồng Minh. Với kết quả 52/53 đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm, bà Đinh Thị Hồng Minh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bà Đinh Thị Hồng Minh, sinh năm 1970, dân tộc Hrê, quê quán xã Long Hiệp, huyện Minh Long, trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán; Cao cấp Lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp…

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Đinh Thị Hồng Minh từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Minh Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Tin bài liên quan