Bamboo Capital (BCG) lùi thời gian lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu tăng vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG – sàn HOSE) thông báo điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Bamboo Capital (BCG) lùi thời gian lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu tăng vốn

Theo đó, Công ty điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo kế hoạch cũ từ 22/6 đến 11/7 sang kế hoạch mới từ 4/7 đến 21/7.

Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thêm nữa, Công ty cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn; tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn; tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đồng thời bổ sung thành viên thay thế.

Mặc dù vậy, Công ty vẫn chưa công bố chi tiết từng tờ trình cụ thể.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, BCG ghi nhận doanh thu đạt 1.252,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 522,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 97,6% và 221% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 32,1% lên 43,3%.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của BCG ghi nhận tăng 10,1% so với đầu năm lên 41.504,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 12.003,2 tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 9.980,6 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 7.942,9 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản…

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.516,1 tỷ đồng lên 15.198,6 tỷ đồng và chiếm 36,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 2.235,5 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 12.963,1 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu BCG tăng 200 đồng lên 16.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan