Nhà máy điện mặt trời Long An 2 có công suất 100 MWp dự kiến sẽ đóng điện vào tháng 10 tới khi hoàn tất xây dựng đường truyền

Nhà máy điện mặt trời Long An 2 có công suất 100 MWp dự kiến sẽ đóng điện vào tháng 10 tới khi hoàn tất xây dựng đường truyền

Bamboo Capital (BCG) ra khỏi diện cảnh báo, cổ tức năm 2019 là 20%

(ĐTCK) Cổ phiếu BCG của CTCP Bamboo Capital vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 5/9/2019 nhờ có lãi 6 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dương.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, BCG lãi 68,11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2019 là 37,99 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019.

Theo đó, cổ phiếu BCG thuộc trường hợp chứng khoán được đưa ra khỏi diện cảnh cáo theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Trước đó, BCG bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 22/4/2019 do căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, BCG có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 15,84 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là âm 10,51 tỷ đồng.

Năm 2019, BCG đặt kế hoạch doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 166%; lợi nhuận dự kiến 311 tỷ đồng, tăng đột biến so với năm trước. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Năm 2020, BCG lên kế hoạch chia cổ tức 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Tin bài liên quan