Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) chốt quyền tạm ứng cổ tức và dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI - UPCoM) vừa thông qua thời gian tạm ứng cổ tức năm 2020 và tham dự ĐHCĐ thường niên 2021.
Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) chốt quyền tạm ứng cổ tức và dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Theo đó, ngày 22/3 tới Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 4% bằng tiền, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8/4/2021.

Mức chia cổ tức của Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp trong các năm trước khá ổn định với năm 2019 là 20% bằng tiền, từ năm 2014 - 2018 là 12% bằng tiền/mỗi năm và giai đoạn từ năm 2011 - 2013 duy trì mức chia cổ tức 10%.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể, thời gian gửi thông báo mời họp không chậm hơn ngày 31/3/2021 và thời gian họp dự kiến ngày 27/4/2021.

Kết thúc năm 2020, ABI ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 1.702 tỷ đồng, tăng 17,38% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế hơn 239 tỷ đồng, tăng trưởng 20,82%.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty là hơn 2.988 tỷ đồng, tăng 16,3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tăng 17,84% lên gần 2.286 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm cuối năm 2020 là gần 380 tỷ đồng. Ngoài ra, ABI còn 12 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 248,88 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Công ty hiện có vốn điều lệ 380 tỷ đồng, hoạt động chính là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, giám định tổn thất, hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu ABI chính thức giao dịch trên UPCoM từ giữa tháng 7/2009. Hiện trên thị trường, cổ phiếu ABI đứng tại mức giá 40.600 đồng/CP khi kết phiên giao dịch ngày 24/2. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây đạt 19.481 đơn vị/phiên.

Tin bài liên quan