Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG) dự kiến đầu tư dự án lên tới 300 tỷ đồng

Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG) dự kiến đầu tư dự án lên tới 300 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG - HOSE) thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi thể thao và dịch vụ tổng hợp Trường Thành.

Được biết, dự án nằm ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với vốn đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 21,56% và 78,44% vốn vay, vốn huy động.

Trước đó trong Đại hội đồng cổ đông năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 511,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 64,42 tỷ đồng, lần lượt bằng 323,83% và 1.204,11% thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua nghị quyết cho CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam nhận chuyển nhược 4.394.460 cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, nếu giao dịch thành công, CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam sẽ nâng tỷ lệ sở hữu TEG từ 37,44% lên 51,01%.

Trong quý I/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 48,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% và giảm tới 89,5% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế năm hoàn 0,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/03/2020, doanh nghiệp sở hữu 548,9 tỷ đồng tài sản, trong đó chủ yếu đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 231,5 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn là 180,6 tỷ đồng, chiếm 32,9% tổng tài sản.

TEG có thuyết minh khoản phải thu khách hàng khác là 53,9 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 44,8 tỷ đồng, phải thu cho vay 19,3 tỷ đồng, phải thu khác là 62,8 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng cho một danh sách cá nhân lên tới 26,1 tỷ đồng.

Với cơ cấu tài sản nằm tại các công ty liên doanh, liên kết, cũng như các khoản phải thu, điều này sẽ đẩy rủi ro về phía doanh nghiệp nếu như thu không được và xuất hiện nợ xấu phải trích lập.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 06/07/2020, cổ phiếu TEG tăng trần 310 đồng lên 4.800 đồng/CP.

Tin bài liên quan