Bibica (BBC) phát hành cổ phiếu, sáp nhập với Công ty phân phối hàng tiêu dùng PAN

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bibica (HOSE: BBC) sẽ phát hành hơn 3,3 triệu cổ phần để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG), theo tỷ lệ 1:6.
Bibica (BBC) phát hành cổ phiếu, sáp nhập với Công ty phân phối hàng tiêu dùng PAN

Sau khi việc hoán đổi theo tỷ lệ 1:6 ( 1 cổ phiếu BBC hoán đổi 6 cổ phiếu PAN CG) này hoàn tất, PAN CG trở thành công ty con của Bibica.

Đồng thời, Bibica đã thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ, thêm tối đa 33,3 tỷ đồng để thực hiện việc hoán đổi này với PAN CG - doanh nghiệp được thành lập ngày 27/3/2019, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, có trụ sở chính tại Long An.

Ban lãnh đạo Bibica cho biết, sau khi hợp nhất số cổ phần tăng thêm 3 triệu chỉ dành cho cổ đông PAN CG, tổng số cổ phần BBC sẽ là 18 triệu cổ phần. Số lượng cổ phần cổ đông không thay đổi nhưng tỷ lệ của cổ đông sẽ thay đổi.

Ngoài ra, Bibica sẽ mua lại toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (PAN FM) được thành lập từ năm 2016, tại Long An, có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Giao dịch này sẽ được thực hiện theo hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng.

Thương vụ sáp nhập nêu trên dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm nay. Kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 của Bibica chưa bao gồm các kết quả từ PAN CG và PAN FM.

Doanh thu và lợi nhuận của Bibica giai đoạn 2015-2020 (Đvt: tỷ đồng).
Doanh thu và lợi nhuận của Bibica giai đoạn 2015-2020 (Đvt: tỷ đồng).

Doanh nghiệp này hiện có 4 công ty con với tỷ lệ sở hữu 100% gồm Công ty TNHH MTV Bibica miền Đông, Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội, Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hoà và Công ty TNHH MTV Bibica miền Tây.

Công ty cổ phần thực phẩm PAN sở hữu 50,07% vốn Bibica trong khi Polunin Discovery Funds - Frontier Markets Fund nắm 1,46%.

Ngày 30/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Bibica đã thông qua tất cả tờ trình, trong đó có kế hoạch doanh thu 1.610 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng trong năm nay.

Nếu vượt kế hoạch trên, HĐQT và ban điều hành Bibica sẽ được thưởng tối đa 3 tỷ đồng.

Với mức lãi 96,6 tỷ đồng trong năm 2020, doanh nghiệp này sẽ chia cổ tức 36%, tương đương 55,5 tỷ đồng.

Doanh thu 5 năm qua của Bibica, mỗi năm dao động từ 1.200 - 1.500 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020 doanh thu Bibica chỉ đạt 1.200 tỷ đồng.

Theo Báo cáo thường niên năm 2020, Bibica đặt mục tiêu có 15% thị phần thị trường bánh kẹo Việt Nam; doanh thu năm 2024 đạt 4.000 tỷ đồng; thị phần tăng trung bình 2% giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2020, Bibica sản xuất 6.000 tấn bánh và 8.200 tấn kẹo, tổng sản lượng sản xuất thấp hơn cùng kỳ 2.000 tấn.

Tin bài liên quan