BMD: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (7%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (Mã chứng khoán: BMD - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận, Số 578 Trần Hưng Đạo, Phường Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2024. Khi làm thủ tục thanh toán xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (đối với trường hợp ủy quyền hoặc thừa kế phải có giấy ủy quyền hoặc chứng nhận thừa kế theo quy định). Công ty hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.