Bộ Xây dựng kiểm tra loạt gói thầu tại Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
Loạt gói thầu về giáo dục, đường giao thông và hồ chứa nước ở Lâm Đồng sẽ bị Bộ Xây dựng kiểm tra.

Bộ Xây dựng vừa đề nghị tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng.

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Lâm Hà cung cấp các hồ sơ có liên quan đến hợp đồng xây dựng của một số gói thầu do đơn vị làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan của gói thầu thi công xây lắp dự án xây dựng 2 Trường tiểu học và Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Bế Văn Đàn và Lương Thế Vinh theo Hợp đồng số 50/2021/HĐXL ngày 27/9/2021.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Tẻh cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan của gói thầu thi công xây dựng Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ đường ĐT 721 vào khu Mỏ Vẹt xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh theo Hợp đồng số 28/2021/HĐXLBQLDA ngày 13/9/2021.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan của gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị hạng mục cụm công trình đầu mối và công trình quản lý, vận hành Dự án Hồ chứa nước Đông Thanh theo Hợp đồng số 222/HĐ-CTXD ngày 23/12/2021.

“Hồ sơ, tài liệu gửi về Sở Xây dựng chậm nhất đến ngày 18/7/2022 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng”, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị.

Tin bài liên quan