BST: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết Bị Bình Thuận, Số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 24/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.