Năm 2016, BVH sẽ tăng cường năng lực tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên

Năm 2016, BVH sẽ tăng cường năng lực tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên

BVH trình cổ đông kế hoạch 22.504 tỷ đồng doanh thu hợp nhất

(ĐTCK) Tại ĐHĐCĐ Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) ngày 18/5 tới, HĐQT Tập đoàn sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2016, riêng công ty mẹ BVH phấn đấu đạt mức 1.398 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 6,2%; lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng.

Cũng theo kế hoạch, năm 2016, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ của riêng công ty mẹ phấn đấu đạt 14,8%. Theo Tập đoàn, mức này sẽ đảm bảo nâng cao nguồn vốn tích lũy cho các bước phát triển tiếp theo cũng như mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh hợp nhất, năm 2016, Tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 22.504 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.190 tỷ đồng, tăng trưởng 1,3% so với năm 2015.

Để cán đích mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD kể trên, BVH cho biết, năm 2016 sẽ tập trung đầu tư chiều sâu kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan thông qua 6 nhóm giải pháp chính.

Cụ thể, tăng cường năng lực tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tập trung đầu tư hạ tầng và công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống cũng như tăng cường năng lực quản trị điều hành tập trung xuyên xuốt từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên; đẩy mạnh thực hiện Đề án hợp lực Tập đoàn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong tương lai.

Ngoài ra, đầu tư phát triển sản phẩm, đầu tư cho công tác đào tạo gắn với công tác quản trị nguồn nhân lực trên toàn hệ thống và thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động.

Năm 2016 cũng là năm tiền đề thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, hướng tới tầm nhìn năm 2025 của Bảo Việt là “Giữ vững vị thế Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”.

Tin bài liên quan