Cách tất cả chức vụ trong Đảng với Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị vì có nhiều vi phạm.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: nongnghiep)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: nongnghiep)

Ngày 21/9, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị xác nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Tý, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Trưởng Ban quản lý dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, ông Trần Văn Tý đã có nhiều vi phạm gồm: sử dụng tài chính của đơn vị vào một số nhiệm vụ trái quy định, vi phạm Luật Ngân sách; không ban hành quy chế hoạt động; không phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức thực hiện; quyết định một số nhiệm vụ sai nguyên tắc; một số hạng mục dự án chưa thực hiện nhưng đã thanh toán, giải ngân là vi phạm quy tắc tập trung dân chủ và Luật Kế toán.

Bên cạnh đó, Chi ủy Văn phòng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cũng bị Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách vì chưa phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; vi phạm quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Chi ủy với Chi Cục trưởng về lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát, tham gia ý kiến, để người đứng đầu cấp ủy cơ quan và một số cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Luật Ngân sách, Luật Kế toán.

Ông Trần Hiệp, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục trưởng và ông Văn Ngọc Thắng, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục trưởng có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm...

Tin bài liên quan