Camimex Group (CMX): Quý IV/2021, lợi nhuận tăng 23,7% lên 23,78 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Camimex Group (Mã chứng khoán CMX - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Camimex Group (CMX): Quý IV/2021, lợi nhuận tăng 23,7% lên 23,78 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 757,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,78 tỷ đồng, lần lượt tăng 151,5% và 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,7% về còn 12,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 68% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 38,28 tỷ đồng lên 94,55 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 71,6%, tương ứng tăng thêm 7,98 tỷ đồng lên 19,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 109,9%, tương ứng tăng thêm 26,66 tỷ đồng lên 50,91 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.190,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 82,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 53,7% và 37,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.629 tỷ đồng và 73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 113,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận dương 0,4 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ ghi nhận dương 457,97 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 445,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 465,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của CMX tăng 62,6% so với đầu năm lên 2.427,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 865,5 tỷ đồng, chiếm 35,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 624,4 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 435,3 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 333,9 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 108,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 324,5 tỷ đồng lên 624,4 tỷ đồng; tồn kho tăng 43,7%, tương ứng tăng thêm 263,1 tỷ đồng lên 865,5 tỷ đồng. Chính vì hai khoản mục này tăng mạnh dẫn tới dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính suy yếu mạnh trong năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu CMX tăng 1.050 đồng lên 16.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan