Cấp nước Gia Định (GDW) lợi nhuận quý IV/2021 tăng 20%, đạt 9,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định (mã chứng khoán GDW - HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021 với doanh thu đạt 136 tỷ đồng, giảm 10% so với quý IV/2020; lợi nhuận sau thuế đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 20%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lũy kế cả năm 2021, GDW đạt doanh thu 561,4 tỷ đồng, xấp xỉ doanh thu năm 2020. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 22,7 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,82 tỷ đồng, giảm 4,5% so với năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch sản lượng nước tiêu thụ 54,2 triệu m3 (tăng 1% so với 2020), doanh thu 610 tỷ đồng (tăng 5,6%) và lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng (tăng 1%). Như vậy, GDW không hoàn thành kế hoạch năm cả doanh thu và lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2021 GDW có 54,5 tỷ đồng tiền mặt, giảm 61% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn khách hàng là 18,6 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

Cũng tại 31/12/2021, GDW có tổng Nợ phải trả 96 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 77 tỷ đồng, bằng nửa so với đầu năm; Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4,9 tỷ đồng, tương đương đầu năm; Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 18,3 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm.

GDW hoàn thành cổ phần hóa năm 2007, hiện có vốn điều lệ 95 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 51,2% do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) quản lý. Các cổ đông lớn khác gồm công ty TNHH nước sạch REE sở hữu 20%, Ngân hàng TMCP Đông Á sở hữu 10% và quỹ America LLC sở hữu 5,23%. Ngoài ra còn có Công ty đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ 0,44%.

GDW đang quản lý hệ thống cấp nước, kinh doanh nước sạch ở quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, một số phường thuộc quận 3 và quận Gò Vấp (Tp.HCM). GDW mua nước sạch của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn và phân phối lại cho khách hàng.

Từ sau khi cổ phần hóa, GDW đã phát triển thêm nhiều khách hàng, sản lượng nước sạch tiêu thụ từ 40 triệu m3 năm 2009 lên 53,8 triệu m3 năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty vẫn chưa tăng tương ứng với mức tăng của doanh thu.

Kết thúc phiên 28/1, cổ phiếu GDM đứng ở mức giá 30.400 đồng, không có giao dịch.

Tin bài liên quan