CAV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2022

- Lý do mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/11/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, địa chỉ tại 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (ĐT liên hệ: (08)38299443 – số máy lẻ 106) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/11/2022. Qúy cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNĐKKD và Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần; trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đến nhận tiền thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có công chứng/chứng thực). Qúy cổ đông đề nghị chuyển khoản vui lòng gửi “giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu được đăng tải trên website công ty tại đường dẫn sau: http://candivi-vn.com/vn/cac-thong-tin-khac.html) và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNĐKKD; giấy chứng nhận sở hữu cổ phần về Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam theo địa chỉ trên.