CDN: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (14%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024.

- Lý do mục đích: Nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

- Ngày thanh toán: 09/07/2024.

-Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Cảng Đà Nẵng số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 09/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.