27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 từ tháng 4/2016.

27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 từ tháng 4/2016.

Chính phủ khóa mới có 5 Phó thủ tướng

(ĐTCK)  Sáng nay (27/7),  Thủ tướng  Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Việc giới thiệu các nhân sự để Quốc hội bầu giữ các chức vụ Phó thủ tướng và các Bộ trưởng sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vẫn giữ nguyên cơ cấu, số lượng thành viên như nhiệm kỳ khóa 2011-2016. 

Theo đó, chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó thủ tướng Chính phủ, trong đó 1 Phó thủ tướng kiêm nghiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Các Phó Thủ tướng phụ trách các mảng: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành, Khoa giáo văn xã, nội chính, đối ngoại.

17 Bộ trưởng gồm: Bộ Quốc phòng; Công an; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế. 

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng Chủ  nhiệm Ủy ban Dân Tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đánh giá của Ủy Ban pháp luật Quốc hội, cơ cấu Chính phủ nhiệm Kỳ 2016-2021 là hợp lý. Trong đó, việc phân công 5 Phó thủ tướng giúp thủ tướng theo dõi chỉ đạo 5 nhóm lĩnh vực, giúp công tác chỉ đạo điều hành có sự chuyên sâu, để Chính phủ vừa tập trung những vấn đề mang tính dài hạn, vừa giúp ứng phó kịp thời các vấn đề bột phát phát sinh tên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, Ủy Ban pháp luật Quốc hội cho biết, vẫn còn một số ý kiến cho rằng, Chính phủ nên có 1 Phó Thủ tướng phụ trách mảng nông nghiệp. Ngoài ra, về lâu dài Chính phủ nên có thành viên Chính phủ đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nghiệm nữa.

Chiều nay, 27/7, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bầu các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Tin bài liên quan