Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chính thức sửa Thông tư 36, nâng hệ số rủi ro cho vay bất động sản lên 200%

(ĐTCK) Hai điểm chính được thị trường quan tâm là hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng đã có những sửa đổi nhưng với mức độ nhẹ hơn được thể hiện trong Thông tư số 06/2016/TT-NHNN.

Chiều qua (27/5), Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 06/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dù trước đó Ngân hàng Nhà nước khẳng định, việc điều chỉnh hệ số rủi ro các khoản cho vay kinh doanh bất động sản từ 150% lên 250% ảnh hưởng trực tiếp không đáng kể đến tỷ lệ an toàn vốn, theo đó tỷ lệ an toàn vốn bình quân của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng giảm từ 13% xuống 12,1%. Với tỷ lệ an toàn vốn bình quân toàn hệ thống đến cuối năm 2015 là 13%, thì các tổ chức tín dụng vẫn còn có thể cho vay kinh doanh bất động sản với số vốn bổ sung lên đến khoảng 650.000 tỷ đồng mới tới giới hạn tỷ lệ an toàn vốn 9%, nhưng với Thông tư 06 vừa bàn hành, tỷ lệ này nâng lên ở mức 200% với thời điểm thực hiện là 1/1/2017.

Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thời cho biết, trên cơ sở điều chỉnh cách tính nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng hợp tác xã tại khoản 12 và khoản 13 Điều 1 dự thảo Thông tư, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp và khả thi. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của từng khối theo lộ trình giảm dần nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng hạn chế cấp tín dụng trung dài hạn, giảm rủi ro thanh khoản; giảm tập trung cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (chủ yếu là cho vay trung dài hạn).

Theo đó, đối với tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ quan điểm “siết” để kiểm soát soát rủi ro thanh khoản, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống, tuy nhiên, vẫn giữ tỷ lệ 60% từ nay đến 31/12/2016, rồi giảm dần xuống 50% từ 1/1/2017 và từ 1/1/2018 sẽ xuống 40%, nghĩa là Ngân hàng Nhà nước đã giãn lộ trình thực hiện.

Điểm đáng chú ý của Thông tư 06 là đã tăng tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ so với nguồn vốn ngắn hạn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% lên 35%, của ngân hàng thương mại nhà nước từ 15% lên 25%.

Khi Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 được công bố đầu tháng 2 năm nay đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước, giới chuyên gia cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Ngân hàng Nhà nước đã có bản tài liệu phân tích chi tiết và nêu quan điểm về định hướng sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 36 quy định các giới hạn và tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tin bài liên quan