Chủ tịch SCIC trao đổi với báo chí sáng 8/8.

Chủ tịch SCIC trao đổi với báo chí sáng 8/8.

Chủ tịch SCIC: Thoái vốn, không thể một mình một chợ

(ĐTCK) Việc đo lường được sức cầu, có những biện pháp kỹ thuật linh hoạt, phù hợp với tính đặc thù của doanh nghiệp để ra được phương án bán phù hợp là vô cùng quan trọng.

Trao đổi với báo chí sáng hôm nay 8/8, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho rằng, bán vốn nhà nước phải theo giá thị trường, tuân thủ nguyên tắc thị trường và càng không thể một mình một chợ.

Trong đó việc đo lường được sức cầu, có những biện pháp kỹ thuật linh hoạt, phù hợp với tính đặc thù của doanh nghiệp để ra được phương án bán phù hợp là vô cùng quan trọng. Trên tất cả, quy trình bán vốn phải thực hiện theo các bước công khai, minh bạch.

6 tháng đầu năm, doanh thu bán vốn của SCIC đạt 2.669 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng thu thoái vốn của cả nước là 5.598 tỷ đồng. SCIC đã nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp phát triển doanh nghiệp tiền bán vốn tại CTCP Nhựa Bình Minh số tiền 2.182 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, SCIC sẽ triển khai các đợt bán vốn lớn tại Domesco, Vinaconex, Sa Giang và Vinacontrol, bên cạnh các hoạt động thoái vốn theo kế hoạch tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ khác.

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định việc các Bộ/UBND tỉnh chuyển giao về SCIC để triển khai bán phần vốn nhà nước tại 62 doanh nghiệp tại 6 Bộ và 16 địa phương với tổng số vốn nhà nước là trên 11.200 tỷ đồng (chiếm 65,3% vốn điều lệ các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao).

Thực hiện Nghị định 147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017, Quyết định số 1232 ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4918/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ, SCIC đã chủ động, thường xuyên đôn đốc, làm việc trực tiếp với các Bộ, địa phương, tuy nhiên tiến độ chuyển giao vốn nhà nước từ Bộ ngành, địa phương về SCIC còn chậm.

Lũy kế từ khi ban hành Quyết định 1232 ngày 17/8/2017 đến hết tháng 6/2018, SCIC đã tiếp nhận 25/62 doanh nghiệp theo danh sách chuyển giao với tổng vốn nhà nước là 862,48 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 2.068 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, SCIC chỉ tiếp nhận 5/45 doanh nghiệp theo kế hoạch tiếp nhận năm 2018. Số doanh nghiệp chưa chuyển giao gồm 37 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 10.113 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 14.721 tỷ đồng tại 5 Bộ và 8 UBND tỉnh.

SCIC cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đạt 2.266 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 1.923 tỷ đồng.

Tin bài liên quan