Chứng khoán Agriseco (AGR) hụt hơi lợi nhuận quý III, nâng kế hoạch kinh doanh lên gấp 2,8 lần

0:00 / 0:00
0:00
Sau khoản lãi kỷ lục ở quý II liền trước, lợi nhuận của Chứng khoán Agriseco lại quay đầu giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR - HOSE) vừa quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 theo đề nghị của Tổng giám đốc. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt, trong khi điều chỉnh giảm các khoản chi phí.

Tổng doanh thu năm 2021 đặt mục tiêu đạt 436 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí giảm từ gần 127 tỷ đồng xuống còn 78 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế do đó tăng vọt lên 358 tỷ đồng, gấp 2,77 lần kế hoạch ban đầu (129 tỷ đồng).

Dù có sự thay đổi lớn, kế hoạch trên vẫn khá dễ dàng bởi lợi nhuận của Agriseco sau 9 tháng đầu năm đã đạt 341,7 tỷ đồng, hoàn thành 95,4% kế hoạch sau điều chỉnh.

Sự sôi động của thị trường chứng khoán thời gian qua đã mang về nguồn lợi nhuận lớn cho các công ty chứng khoán. Hoạt động kinh doanh của Agriseco cũng ghi nhận mức tăng trưởng, nhất là mảng môi giới, lãi từ cho vay và tự doanh.

Tuy vậy, ngoài các mảng kinh doanh thông thường, Agriseco còn ghi nhận khoản lãi đột biến trong quý II/2021. Sau soát xét bán niên, kiểm toán đã ghi nhận thêm 149 tỷ đồng thu nhập khác liên quan đến hợp đồng giữa công ty và ông Nguyễn Anh Hòa để chuyển nhượng gần 7,5 triệu cổ phiếu HNG với tổng giá trị 273 tỷ đồng. Khoản thu nhập khác trên còn giúp Agriseco đạt được mức lãi kỷ lục từ khi thành lập với mức lợi nhuận trước thuế gần 121 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản lãi lớn trên không còn được duy trì trong quý III. Lợi nhuận Agriseco còn tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Dù doanh thu hoạt động vẫn tăng 31%, các khoản chi phí lại tăng lên hơn 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 6,8 tỷ đồng nhờ hoàn nhập chi phí dự phòng. So với cùng kỳ, chi phí cho nghiệp vụ môi giới của công ty cũng tăng 3 lần lên 10,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi lên 30 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán này chỉ còn ghi nhận khoản lãi trước thuế 29,7 tỷ đồng, hụt 37,4% so với cùng kỳ năm trước và chỉ bằng chưa đến 25% lợi nhuận kỷ lục của quý II/2021.

Tin bài liên quan