Chứng khoán Bản Việt (VCI): Đến cuối tháng 9, tự doanh đã bán mạnh cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán Bản Việt (VCI): Đến cuối tháng 9, tự doanh đã bán mạnh cổ phiếu ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại thời điểm 30/9/2020, danh mục tự doanh Chứng khoán Bản Việt (VCI) gần 3.085 tỷ đồng, hơn 30% so với đầu năm, trong đó các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng gần 58% so với đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục có DIG 495 tỷ đồng, NAPAS 286 tỷ đồng, và 440 tỷ đầu tư vào Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP).

Tự doanh VCI cũng bán mạnh cổ phiếu ngân hàng, chẳng hạn bán VPB giảm từ 148 tỷ đồng đầu năm về 18,6 tỷ đồng cuối quý III/2020, TCB giảm từ 284 tỷ đồng hiện còn 15 tỷ đồng, MBB từ 22,86 tỷ đồng về 2,68 tỷ đồng.

Ngoài ra, tự doanh VCI cũng bán toàn bộ 76 tỷ đồng cổ phiếu MSN và 72 tỷ đồng cổ phiếu MML.

Quý III/2020, VCI đạt 281 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 95,5 tỷ đồng, giảm 37%.

Theo giải trình của VCI, nguyên nhân giảm chủ yếu do dư nợ bình quân cho vay margin giảm mạnh, bên cạnh đó Công ty đưa chính sách giảm lãi suất cho vay margin nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời kỳ Covid-19 dẫn đến doanh thu cho vay giảm 37%.

Trong kỳ, VCI ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 87 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do giảm phần chênh lệch tăng về đánh giá lại FVTPL từ 439,6 tỷ đồng xuống còn 16,4 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới gần 123 tỷ đồng, giảm gần 11%, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 55,6 tỷ đồng, giảm gần 39% cùng kỳ năm trước, doanh thu tư vấn và lưu ký không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu môi giới VCI đạt gần 314 tỷ đồng, giảm 9,3%; tự doanh tăng nhẹ, đạt gần 500 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu 207 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 516 tỷ đồng, giảm 15%.

Tin bài liên quan