Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố báo cáo kiểm toán 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 127,9 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 31/03/2020, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán bởi Ernst & Young Việt Nam. 
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố báo cáo kiểm toán 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 127,9 tỷ đồng

Theo đó, lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 của BVSC đạt 127,9 tỷ đổng, đạt 102% kế hoạch đặt ra; hệ số an toàn vốn khả dụng đạt 714%, cao gần gấp 4 lần so với quy định của Bộ Tài chính. 

Năm 2019, TTCK Việt Nam tăng điểm nhưng thanh khoản lại thấp hơn nhiều so với cùng kỳ và dự báo, đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh toàn ngành chứng khoán.

Thông tư 128/2019/TT-BTC bỏ quy định về mức phí sàn môi giới chứng khoán chính thức có hiệu lực, làm thay đổi cục diện cạnh tranh trong khối các công ty chứng khoán. 

Trong bối cảnh trên, hoạt động kinh doanh của BVSC không tránh khỏi những ảnh hưởng, trực tiếp nhất là hoạt động môi giới.

Tuy nhiên với nỗ lực đồng bộ trên nhiều mảng hoạt động, việc kiểm soát rủi ro được thực hiện hiệu quả, BVSC đã về đích và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2019 đặt ra.

Doanh thu 2019 đạt 564,05 tỷ đồng, bằng 111% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 135,51 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch và bằng 131% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận thực hiện sau thuế đạt 127,93 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch đặt ra. 

Điểm sáng trong hoạt động 2019 của BVSC là lĩnh vực tư vấn. Năm 2019 BVSC triển khai thành công nhiều thương vụ lớn, góp phần  mang lại cho Công ty danh vị nhà tư vấn tiêu biểu trên thị trường tại Diễn đàn M&A thường niên, cũng như góp phần vào việc hoàn thành 116% kế hoạch doanh thu đề ra và tăng trưởng 50% so với cùng kỳ. 

Tin bài liên quan