Cienco4 (C4G): Quý I/2022, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng trưởng 44%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán C4G - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.
Cienco4 (C4G): Quý I/2022, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng trưởng 44%

Theo đó, trong quý I/2022, C4G ghi nhận doanh thu đạt 427,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,28 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,2% và 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,2% về còn 17,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 1,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,46 tỷ đồng về 76,36 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 16,5%, tương ứng tăng thêm 3,1 tỷ đồng lên 21,85 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 6,5%, tương ứng giảm 3,4 tỷ đồng về 48,56 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33,6%, tương ứng giảm 7,32 tỷ đồng về 14,48 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, C4G hoàn thành 10,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 177,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 47 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 770,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 967,7 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của C4G tăng 6,9% so với đầu năm lên 8.351,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 2.472,5 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.285,1 tỷ đồng, chiếm 27,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.417,2 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 3.742,9 tỷ đồng, chiếm 44,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu C4G giảm 700 đồng về 16.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan