CII hoán đổi 27 triệu trái phiếu thành cổ phiếu LGC

(ĐTCK) CTCP Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII- HOSE) sẽ hoán đổi 27.293.055 trái phiếu do CII phát hành cho Tập đoàn TollWays Management thành cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE).
CII hoán đổi 27 triệu trái phiếu thành cổ phiếu LGC

Cụ thể, từ ngày 11/03 đến 08/4 CII thực hiện quyền này thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD), dự kiến nếu giao dịch thành công, Tập đoàn TollWays Management sẽ nâng sở hữu tại LGC từ 30 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 15,56% lên 57,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,71%.

Theo chiều ngược lại CII sẽ giảm sở hữu tại công ty con LGC từ 157 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 81,51% xuống còn 130 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 67,36%.

Báo cáo tài chính năm 2015, LGC đạt tổng doanh thu từ dịch vụ và tài chính 719 tỷ đồng tăng 35,15% so với năm ngoái, đáng chú ý là LGC giảm được chi phí tài chính từ 141 tỷ đồng xuống còn 46 tỷ đồng so với năm 2014, và các khoản lợi nhuận khác đạt gần 170 tỷ đồng, trong khi năm ngoái khoản mục này ghi nhận lỗ hơn 625 triệu đồng, kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 413 tỷ đồng tăng cao 72% so với năm ngoái.

Sau 2 phiên giảm và đứng giá của các ngày hôm trước, cổ phiếu LGC sáng ngày hôm nay (10/3/2016) tăng 2,8%, giao dịch ở mức 22.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan