Clever Group (ADG) dự kiến lợi nhuận năm 2021 tăng 31,6% lên 52 tỷ đồng

Clever Group (ADG) dự kiến lợi nhuận năm 2021 tăng 31,6% lên 52 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Clever Group (Mã chứng khoán ADG – sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 22/5 tại Hà Nội.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu hợp nhất là 545 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 52 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 31,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%, trong đó 5% là tiền mặt và 10% là cổ phiếu. Ngoài ra, dự kiến cổ tức năm 2021 tối đa là 24%.

Doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch phát hành 90.000 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tương ứng tỷ lệ phát hành 0,5% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành này bị bạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ thời điểm phát hành và dự kiến phát hành trong quý II hoặc quý III/2021.

Trong năm 2020, ADG ghi nhận doanh thu đạt 451,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,5% và 0,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 498,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 55,2 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 74,1% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 117,3%, tương ứng tăng thêm 245 tỷ đồng lên 453,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tăng lên chủ yếu là sự tăng thêm 132,9 tỷ đồng của khoản phải thu ngắn hạn, 50,7 tỷ đồng của khoản phải thu dài hạn.

Đối ứng với tài sản, trong kỳ vốn góp của chủ sở hữu tăng thêm 106 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn tăng thêm 73,6 tỷ đồng lên 102,1 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4, cổ phiếu ADG giảm 1.000 đồng, tương ứng giảm 1,6% về còn 62.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan