Cổ đông cá nhân tăng sở hữu tại Dệt may Thành Công (TCM)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ đông cá nhân tiếp tục tăng sở hữu tại CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Mã chứng khoán: TCM - HOSE).
Cổ đông cá nhân tăng sở hữu tại Dệt may Thành Công (TCM)

Theo đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa vừa mua vào 400.000 cổ phiếu TCM để nâng sở hữu từ 13,27% lên thành 13,92% vốn điều lệ tại TCM, giao dịch thực hiện 02/02.

Trước đó, trong năm 2020, TCM ghi nhận doanh thu đạt 3.469,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 276,2 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 4,8% và tăng 27,4% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 145,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2020, bên cạnh lợi nhuận gộp tăng 7,2% lên 620,2 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm tới 22,5% về 48,1 tỷ đồng, trong khi các hoạt động khác thay đổi không đáng kể. Như vậy, trong năm 2020, TCM giữ được tốc độ tăng trưởng nhờ biên lợi nhuận cải thiện và giảm chi phí tài chính.

Được biết, trong năm 2020, TCM đặt kế hoạch với doanh thu đạt 3.779,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 236,2 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 1,8% lên 2.922,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.006,9 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 986,3 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 555 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/02, cổ phiếu TCM giải 200 đồng về 76.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan