Cổ đông lớn The8th đồng thuận với Kusto, muốn Chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương rời vị trí

Cổ đông lớn The8th đồng thuận với Kusto, muốn Chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương rời vị trí

(ĐTCK) Một cổ đông lớn khác của Coteccons là The8th (nắm giữ 10,42%) đã lên tiếng đồng thuận với hành động của Kustocem Pte Ltd, yêu cầu đưa nội dung bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

The 8th Pte Ltd (The8th), một công ty có trụ sở tại Singapore và là một trong những cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons) nắm giữ 8.256.500 cổ phiếu, tương đương 10,42% cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Coteccons, đã gửi thư tới Hội đồng quản trị của Coteccons để yêu cầu đưa thêm 2 vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐ) của Coteccons, dự kiến được tổ chức vào ngày 30/6/2020.

Cụ thể, thứ nhất, bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương. Thứ hai, bãi nhiệm tư cách là thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Sỹ Công.

The8th mong muốn các nội dung bổ sung chương trình họp ĐHCĐ trên phải được công bố công khai đến tất cả cổ đông và được đăng trên website của Coteccons theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp vào trước ngày 15/6/2020.

Lý giải lý do yêu cầu bổ sung chương trình hợp, The8th cho biết, trước khi đầu tư vào quý III/2019, Công ty đã thực hiện các phân tích đầu tư, gồm cả các cuộc trao đổi tiếp xúc với rất nhiều bên liên quan như một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, các khách hàng, ngân hàng, kế toán, luật sư, tư vấn, môi giới và nhiều cổ đông hiện hữu khác của Coteccons.

Theo đó, kết quả hoạt động của Coteccons thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng thực sự của Coteccons và giá cổ phiếu thể hiện cơ hội đầu tư giá trị rất tốt cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện đang làm xói mòn Coteccons là vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

“Các vi phạm liên tục trong vấn đề quản trị doanh nghiệp của lãnh đạo Coteccons đã gây ra tổn thất đáng kể cho Coteccons và các cổ đông của Công ty khi doanh thu và lợi nhuận tiềm năng bị chuyển vào các công ty khác do một số lãnh đạo Coteccons sở hữu và kiểm soát.

Các vi phạm đó của một số thành viên quản lý cấp cao của Coteccons cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật bao gồm cả việc xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật liên quan hiện hành”, The8th cho biết trong thông báo của mình.

Bên cạnh đó, theo cổ đông lớn này, việc ban lãnh đạo Coteccons liên tục cản trở hoạt động của Ban Kiểm soát, những người được cổ đông của Coteccons bầu ra để giám sát Hội đồng Quản trị và kiểm soát các hoạt động điều hành hàng ngày của Coteccons; từ chối việc tiến hành kiểm tra và kiểm toán độc lập đặc biệt do các cổ đông của Coteccons yêu cầu, chỉ có thể gây thêm nhiều lo ngại cho các cổ đông của Coteccons và các cơ quan chức năng.

Với nguyên nhân này, The8th lên tiếng đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhanh chóng điều tra các khiếu nại của các cổ đông về các hành vi vi phạm nghiêm trọng bao gồm cả các hành vi tham nhũng của một số cán bộ quản lý cấp cao của Ban lãnh đạo hiện tại của Coteccons để đảm bảo các cổ đông có thể thực hiện các quyền của mình một cách công bằng tại cả ĐHCĐ thường niên vào ngày 30/6/2020 và ĐHCĐ bất thường do Kustocem Pte. Ltd thay mặt Coteccons tổ chức được dự kiến diễn ra vào ngày 13/7/2020.

Tin bài liên quan