Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/2

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/2

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 8/2 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVI

CTCK BIDV (BSC)

Trong năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CTCP PVI (PVI) lần lượt đạt 3.606 tỷ đồng (giảm 4,9% so với năm trước) và 245 tỷ đồng (tăng trưởng 26%) do (1) chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 1,2%, (2) chi phí bồi thường và dự trữ giảm 6,7%, và (3) doanh thu tài chính tăng 7,3%.

BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PVI năm 2022 đạt lần lượt 4,511 tỷ đồng (tăng 11,8% so với năm trước) và 951 tỷ đồng (tăng trưởng 8,1%), EPS FW 3.824 đồng/CP với giả định (1) Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 10,1%; (2) Tỷ lệ kết hợp tăng lên 95,3%, trong đó tỷ lệ tổn thất tăng lên 32,1%; và (3) Lợi suất đầu tư gộp và lợi suất đầu tư ròng của các tài sản đầu tư lần lượt là 8,4% và 7,5%. (tăng lần lượt 0.1 điểm % và 0,4 điểm %).

BSC khuyến nghị mua cổ phiếu PVI với giá khuyến nghị 59.300 đồng/CP (tương đương upside 20.5% so với giá đóng cửa ngày 28/01/2022 là 49.200 đồng/CP) với mức PB mục tiêu 1.6x.

Khuyến nghị mua cổ phiếu TNH với giá mục tiêu 60.600 đồng/CP

CTCK Phú Hưng (PHS)

Sự phát triển kinh tế vùng, mức sống cải thiện và định hướng tăng cường y tế tư nhân của Chính phủ sẽ thúc đẩy nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện ngoài công lập. Dân số đông và thu nhập cá nhân ngày càng tăng cho phép người dân gia tăng các khoản chi tiêu cho y tế tư nhân.

Mức sống của người dân Thái Nguyên cải thiện với thu nhập bình quân đầu người đạt CAGR (2018-2020) 8,7%. Kéo theo sự phát triển của nền kinh tế, lĩnh vực y tế tại Thái Nguyên ngày càng được đầu tư hoàn thiện. Chi tiêu y tế năm 2021 đạt 968,4 tỷ đồng (tăng 10,4% so với năm trước).

Theo Chương trình phát triển y tế chăm sóc sức khỏe Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh dự toán kinh phí trên 2.753 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ (trong đó có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế…).

Hơn nữa, tình trạng quá tải là một vấn đề thách thức của các bệnh viện công hiện nay. Bệnh viện tư nhân chỉ đang chiếm thị phần nhỏ trong ngành y tế với tỷ lệ số giường bệnh tại các bệnh viện ngoài công lập còn thấp (7% tại Thái Nguyên), cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai nhằm giải quyết vấn đề quá tải tại các bệnh viện công.

Dự án xây dựng các bệnh viện mới sẽ giúp CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH – sàn HOSE) nắm bắt nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng của người dân Đông Bắc Bộ.

Trong tương lai, dự án Bệnh viện Đa khoa Yên Bình giai đoạn 2 với quy mô 150 giường (25% tổng công suất hiện tại) dự kiến doanh thu và chi phí năm đầu tiên hoạt động lần lượt là 78,54 tỷ đồng và 44,632 tỷ đồng. Với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu/chi phí tăng khoảng 10%, dự kiến dự án sẽ hoàn thành thu hồi vốn sau 06 năm hoạt động. Hơn nữa, các dự án bệnh viện mới sẽ đóng góp vào tăng trưởng dài hạn của TNH.

Công ty cổ phần Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên dự kiến đi vào hoạt động vào quý IV/2022 hoặc quý I/2023. Bệnh viện Mắt sẽ được đầu tư xây dựng sau Bệnh viện Phụ sản một vài quý; Bệnh viện đa khoa tại Bắc Giang, quy mô tối thiểu 300 giường dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý I/2023.

Chúng tôi ước tính năm 2022, doanh thu của TNH đạt 497 tỷ đồng (tăng 20% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng (tăng trưởng 31,7%) nhờ kỳ vọng nhu cầu khám chữa bệnh tại các tỉnh Đông Bắc Bộ gia tăng sau dịch.

Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, mức giá hợp lý cho cổ phiếu TNH là 60.600 đồng/cổ phiếu (tăng 46% so với giá hiện tại). Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Rủi ro: (1) Rủi ro pha loãng; (2) Rủi ro pháp luật; (3) Rủi ro nguồn nguyên liệu; (4) Rủi ro cạnh tranh; (5) Rủi ro đòn bẩy.

Tin bài liên quan