Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 17/4/2024.

Địa điểm tổ chức; Công ty sẽ thông báo sau.