Công ty cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP – HNX)

Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 22/05/2024.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu. Thời gian và địa điểm nếu thay đổi TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.