Công ty cổ phần Cát Lợi (CLC – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/05/2024

- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Cát Lợi, 934 D2, đường D, khu CN Cát Lái (Cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM.