Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSI – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 23/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Viện đào tạo và Nghiên cứu BIDV, số 773 Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.