Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS - HNX)

 

Thời gian: 9h00' Ngày 12/03/2016

Địa điểm: Tầng 3 - Tòa nhà VCCI Tower - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội