Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.