Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: : Công ty sẽ thông báo trong thư mời.