Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS – HNX)

Thời gian thực hiện: 01/04/2023.

Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai. Đ/c: Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.