Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/05/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km35, quốc lộ số 10, phường Quốc Tuấn, quận An Lão, thành phố Hải Phòng.