Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS – HOSE)

Thời gian thực hiện: Từ 08h30 ngày 12/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp